نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا و فعالیت‌های مدیریت دانش مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22034/necsbm.2023.179981

آذر کفاش پور؛ وحیده طبسی لطف آبادی؛ زهرا یوسف زاده