نمایه نویسندگان

آ

 • آماره، روح الله تاثیر زیان گریزی بر رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 33-44]

ا

 • ابراهیمی سالاری، تقی بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 94-106]
 • ایمانی، کریم تاثیر سازمان‌دهی حسابرسی داخلی بر تاخیر گزارشگری مالی [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • برزگر، قدرت‌اله بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]

ح

 • حسین پور، محمد The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • حقیقت، طوبی بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]

د

 • دارش، سعید ارزیابی ابزارهای الکترونیکی مدیریت فضای سایبر در خانواده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 142-154]

ر

س

 • سبحانی، نرجس بررسی تاثیر رفتار جامعه میزبان بر جذب گردشگران با میانجیگری تصویر ذهنی گردشگر(مطالعه موردی : گردشگران شهر مشهد ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سروری، ندا پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 107-116]
 • سعیدیان، عاطفه تاثیر سازمان‌دهی حسابرسی داخلی بر تاخیر گزارشگری مالی [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاه غلامی، سحر The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • شریف زاده، غفور بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 80-93]

ص

 • صاحبکار، سید علیرضا Organizational justice, trust, and loyalty: unveiling the dynamics through structural equation modelling and path Analysis [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]

ط

 • طبسی لطف آبادی، وحیده بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا و فعالیت‌های مدیریت دانش مشتری [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • علیزاده، حسن The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 117-126]

غ

 • غلام نیاروشن، حمیدرضا Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]

ف

 • فرشیدنیا، کیوان بررسی تأثیر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند با میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • فقیه، محسن تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-20]

ق

 • قائنی، مهلا بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 94-106]
 • قاسمی طبسی، اسما معنا در زندگی و احساس تنهایی: مطالعه مقایسه‌ای بین نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 66-79]
 • قمیان، علیرضا شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون [(مقالات آماده انتشار)]
 • قمیان، فاطمه شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون [(مقالات آماده انتشار)]
 • قمیان، مسعود شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کردی، کورش Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]
 • کریم زاده، مصطفی بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 94-106]
 • کفاش پور، آذر بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا و فعالیت‌های مدیریت دانش مشتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیان، علیرضا تاثیر مشکل نمایندگی بر قدرت پیش‌بینی کنندگی سود در شرکت‌های خانوادگی: نقش میانجی مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 1-20]

م

 • موسوی شیری، سید محمود The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 21-32]
 • موسوی مقدم، فاطمه شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نعمت نژاد، کورش Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 56-65]
 • نوری، علیرضا بررسی تأثیر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر تصویر برند با میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 127-141]
 • نوری، علیرضا بررسی تاثیر رفتار جامعه میزبان بر جذب گردشگران با میانجیگری تصویر ذهنی گردشگر(مطالعه موردی : گردشگران شهر مشهد ) [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یزدانی، شهره پوشش رسانه ای مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 107-116]
 • یوسف زاده، زهرا بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر ظرفیت نوآوری از طریق نقش میانجی‌گری قابلیت‌های پویا و فعالیت‌های مدیریت دانش مشتری [(مقالات آماده انتشار)]