راهنمای نویسندگان

∴راهنمای ثبت نام در نشریه علمی کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری∴

با توجه به اینکه ارسال مقاله تنها از طریق سایت مجله و به شکل سیستمی انجام می شود لازم است تا نویسندگان گرامی ابتدا اقدام به ثبت نام در سایت مجله نمایند. فرآیند ثبت نام به صورت زیر است:

1ـ انتخاب گزینه ثبت نام در سایت و ورود به صفحه ثبت نام.

2ـ تکمیل اطلاعات خواسته شده در صفحه ثبت نام.

3ـ وارد کردن کد امنیتی (لطفاً به دستورالعمل توضیح داده شده در پنجره کد امنیتی دقت نمایید و پاسخ را بر اساس آن وارد کنید).

4ـ ذخیره اطلاعات.

5ـ در این مرحله لینک تأیید ثبت نام به همراه نام کاربری و پسورد به ایمیل نویسنده ارسال می شود.

6ـ انتخاب گزینه ورود به سامانه و وارد نمودن نام کاربری و پسورد.

 

راهنمای تصویری ثبت نام

 

∴راهنمای نگارش مقاله∴

معیارهای ارسال مقاله:

1ـ محتوای مقاله باید با حوزه های موضوعی مجله همسو باشد.

2ـ مقاله در هیچ مجله داخلی و خارجی چاپ نشده باشد و یا در حال بررسی نباشد.

3ـ نویسندگان ملزم به آماده سازی چهار فایل زیر هستند:

 • فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان
 • فایل اصلی مقاله با نام نویسندگان
 • فرم تعهد نویسندگان (تایید به صورت الکترونیک در سامانه ارسال مقاله)
 • فرم تعارض منافع

4ـ متن اصلی باید شامل موارد مقدمه، مبانی نظری، روش شناسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و نیز منابع باشد.

روش تهیه مقاله:

1ـ متن مقاله با فاصله عادی بر روی کاغذ معمولی (A4) و با رعایت حاشیه 2/5 سانتی متر در نرم افزار ورد (پسوندهای doc یا docx) تنظیم و تایپ گردد.

2ـ اولین صفحه مقاله، صفحه عنوان است. در فایلی که با نام نویسندگان تهیه می شود باید ابتدا عنوان مقاله نوشته شود. عنوان مقاله باید دقیق و تا حد امکان کوتاه و جذاب باشد تا خواننده را به خواندن آن علاقه مند سازد.

بعد از عنوان، نام نویسنده(گان) و وابستگی سازمانی آن ها درج می گردد. بدین منظور در یک خط نام نویسنده اول و در خط بعد آن وابستگی سازمانی وی آورده می شود. خط بعد نویسنده دوم و الی آخر. باید نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول (ترجیحاً سازمانی) در جلوی وابستگی سازمانی وی درج گردد. اگر نویسنده به سازمانی وابستگی ندارد باید مدرک تحصیلی نویسنده نوشته شود. اسم نویسنده مسئول باید با ستاره (∗) مشخص شود. نحوه نوشتن وابستگی سازمانی به صورت زیر قابل قبول است:

اعضای هیات علمی: رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشگاه، شهر، کشور

دانشجویان: دانشجوی (کارشناسی ارشد، دکتری)، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور

پژوهشگر آزاد: مقطع تحصیلی (کارشناسی ارشد، دکتری)، رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور

ترتیب و اولویت قرارگیری نام نویسندگان به میزان همکاری آن ها در فرآیند پژوهش بستگی دارد و به شکل توافقی است. همچنین به هیچ عنوان از القابی مانند دکتر، پروفسور، مهندس و مانند آن استفاده نگردد.

چکیده در صفحه عنوان نوشته شود و به شکل ساختار نیافته شامل هدف، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری و دانش افزایی بین 150 تا 300 کلمه باشد.

کلیدواژه ها باید بین 4 تا 7 اصطلاح باشد و خط بعد از چکیده گذاشته شود.

3ـ بخش های دیگر شامل مقدمه، مبانی نظری، روش شناسی (روش)، یافته ها و بحث و نتیجه گیری است.

 • مقدمه: بخش مقدمه شامل تبیین مسئله اصلی پژوهش، اشاره به نظریه پشتیبان، اشاره به سوال پژوهش، ارایه مختصر به نتایج پژوهش خود، اهمیت و ضرورت و سازماندهی پژوهش باشد.
 • مبانی نظری: لطفاً تیتر جداگانه با عنوان پیشینه پژوهش قرار ندهید. می توان پیشینه های داخلی و خارجی را در بخش مبانی نظری و توسعه فرضیه ها بطور یکپارچه ارائه و مورد تحلیل قرار داد. در این بخش ضروری است بیشتر ارجاع به مقاله های جدید باشد.
 • روش شناسی (روش): در این بخش روش آماری، آزمون فرضیه ها، نحوه انتخاب نمونه، تدوین مدل پژوهش، تعریف عملیاتی متغیرها، روایی و پایایی ابزار و توضیح در خصوص چگونگی مراحل انجام آورده شود.
 • یافته های پژوهش: این بخش شامل مشخصات جمعیت شناختی (تحقیقات پیمایشی)، آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های تکمیلی برای استحکام و تقویت یافته ها بیان شود.
 • بحث و نتیجه گیری: در این بخش مواردی چون تحلیل و تفسیر یافته ها و مطابقت آن با پیشینه نظری و تجربی، پیشنهادهای کاربردی، سیاستی (policy recommendation) و فرصت های مطالعاتی آینده و اشاره به محدودیت های انجام پژوهش بیان شود.
 • تقدیر و تشکر: اگر برای پژوهش انجام شده حامی وجود داشته باشد می توان قبل از منابع انتهایی حداکثر در دو خط تقدیر و تشکر اضافه شود.
 • فهرست منابع: از روش ارجاع APA استفاده شود.

منابع مورد استفاده در متن فقط با نوشتن نام خانوادگی نویسنده به شکل برگردان فارسی (انگلیسی در پاورقی) و سال انتشار در داخل پرانتز ذکر گردد.

در قسمت فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین به ترتیب حروف الفبا آورده شود. منابع نیاز به شماره گذاری ندارد.

کتاب: نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام (سال). عنوان کتاب، نوبت چاپ، نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر، محل نشر.

مثال: دی گان، گری گ و آنرمن، جفری (1391). تئوری حسابداری مالی، چاپ اول، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه، تهران.

Deegan, C and Unerman, J (2005). Financial Accounting Theory, McGraw-Hill Education.

مقاله: نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله، نام نشریه، سال یا دوره، شماره، شماره صفحات.

مثال: حجازی، رضوان و نحاس، کاظم (1401). تاثیر متغیر تیپ شخصیتی مدیران بر مدیریت سود و نقش تعدیلی آن در رابطه بین مدیریت سود با افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 7(13)، 335-359.

مقاله کنفرانسی: نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله، محل کنفرانس، شماره صفحات.

پروژه پژوهشی: نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، نام (سال). عنوان پژوهش، نام دانشگاه.

برای دریافت راهنمای کامل APA اینجا را کلیک کنید.

جداول، نمودارها و شکل ها

هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد. شماره و عنوان جدول به صورت وسط چین و بالای جدول با قلم B Zar Bold 10 تایپ شود و به ترتیب از 1 شماره گذاری گردد. جدول ها در متن و بعد از جایی که به آن ها ارجاع داده می شود اضافه شوند. متن داخل جدول B Nananin 12 و متن انگلیسی Times 12 و کلیه اعداد داخل جداول باید به صورت فارسی تایپ شوند.

در ارتباط با نمودارها و شکل ها شماره و عنوان در زیر آن به صورت وسط چین با قلم B Zar Bold 10 قرار گیرد.

استانداردهای مورد تایید مجله:

عنوان مقاله B Zar 12 Bold
تیترها (تا سه تیتر فرعی) B Nazanin 12 Bold
متن B Nazanin 13
متن چکیده B Nazanin 12
کلیدواژه ها B Nazanin 12
پاورقی ها Times New Roman 11
منابع فارسی B Nazanin 12
منابع لاتین Times New Roman 12
فاصله خطوط single space

 

راهنمای تصویری ارسال و پیگیری مقاله