نمایه سازی مقالات چاپ شده در پایگاه سیویلیکا

نمایه سازی مقالات چاپ شده در پایگاه سیویلیکا

به اطلاع پژوهشگران می‌رساند، مجله کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری تحت حمایت سیویلیکا می‌باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه‌سازی و منتشر می‌شود و مقالات نمایه شده در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.