درباره نشریه

 کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری نشریه‌ای با دسترسی آزاد، دو سو ناشناس با رویکردی علمی است که با هدف توسعه مفاهیم حسابداری، مدیریت و کاربرد روانشناسی در علوم محاسباتی، مقاله‌های علمی را پس از فرآیند داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه با توجه به ساختار تعریف‌شده به چاپ می‌رساند. این مجله به‌صورت دو فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

صاحب‌امتیاز این مجله موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد است. از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود به‌منظور ارسال مقاله بعد از اینکه مقاله خود را مطابق راهنمای تدوین مقاله تنظیم نمودند، اقدام به ثبت‌نام در سایت نمایند و مقاله خود را از طریق سایت ارسال کنند. در این نشریه برای تسهیل شناسایی و جستجو، به هر مقاله یک شماره شناسایی خاص (doi) تعلق می‌گیرد.

فرآیند داوری مقالات و چاپ رایگان است.