اهداف و چشم انداز

هدف از نشریه کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری نشر جدیدترین و آخرین یافته‌های علمی حاصل از پژوهش‌های حسابداری، مدیریت و روانشناسی می‌باشد. این نشریه در زمینه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

 

حوزه‌های فعالیت نشریه کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری

حسابداری مدیریت روانشناسی
     حسابداری مالی      مدیریت راهبردی      برنامه ریزی منابع انسانی
     حسابرسی و اطمینان بخشی      مدیریت رفتاری در حوزه کسب و کار      سلامت روانشناختی در محیط کار
     حسابداری مدیریت      اداره امور کسب و کار      بالندگی فردی، گروهی و سازمانی
     حسابداری بخش عمومی      مدیریت منابع انسانی      تجزیه و تحلیل شغل، استرس و ...
     حسابداری مالیاتی      مدیریت بازرگانی      اخلاق و عدالت در محیط کار
     گزارشگری مالی      مدیریت دولتی      روانشناسی صنعتی
     مالی رفتاری      مدیریت صنعتی  
     مدیریت مالی      مدیریت بازاریابی  
     بازارهای سرمایه      مدیریت جهانگردی  
     سیستم های اطلاعاتی حسابداری      مدیریت دانش سازمانی  
     حسابداری بین المللی      مدیریت نوآوری  
     حسابداری اجتماعی      مدیریت تولید و عملیات  
     اخلاق در حسابداری و حسابرسی      اخلاق در مدیریت