فراخوان ارسال مقاله شماره جاری (شهریور 1403)

فراخوان ارسال مقاله شماره جاری (شهریور 1403)

مجله‌ی علمی کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری برای شماره جاری (نوبت شهریور 1403) آماده دریافت مقالات پژوهشگران است جهت ارسال مقاله اینجا کلیک نمایید.