فراخوان ارسال مقاله شماره جاری (اسفند 1402)

فراخوان ارسال مقاله شماره جاری (اسفند 1402)

مجله‌ی علمی کاوش‌های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری برای شماره جاری (نوبت اسفند 1402) آماده دریافت مقالات پژوهشگران است جهت ارسال مقاله اینجا کلیک نمایید.