پرسش‌های متداول

مقاله چه زمانی چاپ می شود؟

نوبت های چاپ نشریه در شهریور ماه و اسفندماه هر سال می باشد.

آیا مقاله در پنل کاربری همه نویسندگان قابل مشاهده است؟

خیر، فقط نویسنده مسئول مکاتبات می تواند مقاله را در پنل کاربری خود مشاهده کند.

فرم تعهدنامه و تعارض منافع را چگونه تهیه کنم؟

فرم های مورد نیاز در بخش راهنمای نویسندگان قابل دانلود است.

آیا بعد از انتشار مقاله، نسخه چاپی ارسال خواهد شد؟

خیر. در راستای مدیریت سبز، نشریه به شکل کاغذی برای نویسنده چاپ و ارسال نمی شود و نویسندگان می توانند فایل مقاله خود را دانلود نمایند و نسخه انتشار دیجیتال به صورت دائم در سایت نشریه قابل دسترس است.

آیا هزینه ای در ارتباط با بررسی و یا پذیرش مقاله وجود دارد؟

خیر هیچگونه هزینه ای بابت ارسال، داوری و فرآیند چاپ و انتشار دیجیتال وجود ندارد.

چگونه مقاله را برای نشریه ارسال کنم؟

با ورود به سایت و ثبت نام و بعد از مطالعه بخش راهنمای نویسندگان مقاله خود را از طریق سامانه ارسال کنید.

چگونه مقاله ارسالی را پیگیری نمایم؟

نویسنده مسئول مکاتبات می تواند با ورود به پنل خود از آخرین وضعیت مقاله با خبر شود.

اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟

1ـ بعد از اینکه مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات به سامانه ارسال گردید، در مرحله اول مقاله توسط کارشناس نشریه از نظر رعایت راهنمای تدوین مورد بررسی قرار می گیرد. اگر نویسندگان فایل مقاله ارسالی را مطابق با آیین نامه راهنمای نویسندگان تهیه کرده باشند مقاله به مرحله بعد ارجاع می شود.


2ـ در این مرحله، مقاله از نظر کیفیت محتوا و مربوط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مرحله حدود یک هفته زمان خواهد برد.


3ـ اگر فایل مورد پذیرش اعضای تخصصی مرحله قبل واقع شود، مقاله حداقل به دو داور ارسال می گردد. فرآیند داوری به صورت زیر می باشد:


الف) اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد می شود.


ب) اگر نظر یک داور بازنگری کلی و نظر داور دوم رد مقاله باشد نظر داور سوم بررسی شده و بر اساس تصمیمات داور اول و سوم تصمیم گیری می شود.


ج) اگر نظر هر دو داور بازنگری (جزئی و کلی) باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارسال می گردد.


4ـ بعد از انجام اصلاحات مورد تاکید داوران توسط نویسنده، مقاله مجدد برای یکی از داوران به منظور انجام ارزیابی تطبیقی ارسال می گردد.

در صورت پذیرش مقاله چه مستنداتی در اختیار نویسنده مسئول مکاتبات قرار می گیرد؟

1ـ نامه پذیرش رسمی ایمیلی به مسئول مکاتبات ارسال می گردد. همچنین در صورت درخواست نویسنده مسئول مکاتبات، گواهی پذیرش مقاله رسمی به نویسنده مسئول تحویل می شود.


 


2ـ ثبت وضعیت پذیرش در کارتابل نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه نشریه قابل دسترس است.

چگونه می توانم با مدیران و پرسنل نشریه تماس بگیرم؟

ابتدا پاسخ سوالات خود را در قسمت پرسش های متداول جستجو کنید و چنانچه پاسخی نیافتید می توانید از طریق سامانه در قسمت «تماس با ما» و یا از طریق ایمیل مجله سوال خود را مطرح کنید. لازم به ذکر است تنها اطلاعاتی که از طریق سامانه و ایمیل نشریه برای نویسندگان ارسال می شود مورد تایید نشریه می باشد.