کلیدواژه‌ها = ثبات هیئت مدیره
The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 117-126

10.22034/necsbm.2023.404836.1013

حسن علیزاده؛ وجاهت رستگارمقدم

The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings