بررسی تاثیر مدیریت مسئولانه بر اشتراک گذاری ایده های خلاقانه کارکنان با میانجی گری هویت سازمانی و تعدیلگری فرهنگ سازمانی در شرکت سپهر کارآمدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ، گروه کسب و کار ، سازمان مدیریت صنعتی ،سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ، گروه مدیریت کسب و کار ، سازمان مدیریت صنعتی، ،سمنان، ایران

چکیده

امروزه، بحث ویژگی­‌های مدیریت مناسب و تأثیرات شگرف آن بر عملکرد کارکنان در شرکت‌های دولتی و خصوصی، به‌وضوح مشاهده می‌شود و اخیراً سبک‌های جدیدی از مدیریت مطرح شده است که می‌تواند در اجرای راهبردها و تعقیب اهداف سازمان بسیار مؤثر واقع شود. این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه مدیریت مسئولانه بر اشتراک­‌گذاری ایده­‌های خلاقانه کارکنان با میانجی­‌گری هویت سازمانی و تعدیل‌گری فرهنگ سازمانی در شرکت سپهر کارآمدان تأثیر می‌گذارند. این مدل با تجزیه و تحلیل پاسخ‌های نظرسنجی جمع‌آوری شده از 310 نفر از مدیران و کارکنان شرکت سپهر کارآمدان با نرم‌افزار SPSS23 و Smart PLS3 مورد آزمایش قرار گرفته است. یافته­‌های تحقیق نشان می­‌دهد مدیریت مسئولانه بر اشتراک­‌گذاری ایده­‌های خلاقانه کارکنان تأثیر مثبتی دارد؛ مدیریت مسئولانه بر هویت سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ هویت سازمانی بر اشتراک‌گذاری ایده­‌های خلاقانه کارکنان تأثیر مثبت دارد؛ هویت سازمانی به طور مثبت تأثیر مدیریت مسئولانه  بر اشتراک‌گذاری ایده­‌های خلاقانه کارکنان را میانجی­‌گری می­‌کند و فرهنگ سازمانی به­‌طور عکس تأثیر مدیریت مسئولانه را بر هویت سازمانی تعدیل می­‌کند. مدیریت مسئولانه تأثیر مطلوب/سازنده­‌ای بر اشتراک ایده­‌های خلاقانه در شرکت سپهر کارآمدان دارد. مدیران با الگوبرداری از مدیریت مسئولانه در اقدامات خود، ممکن است افراد را برای ارائه ایده­‌های خلاقانه برای سازمان خود ترغیب کنند. هویت سازمانی ممکن است به عنوان یک حائل بین تأثیر مدیریت مسئولیت­‌پذیر و اقدامات و باورهای خلاقانه کارمندان به اشتراک­‌گذاری ایده عمل کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of responsible management on sharing creative ideas of employees by mediating organizational identity and moderating organizational culture in Sepehr KarAmadan Company

نویسندگان [English]

  • Morteza AkbariMehrabad 1
  • Mahmood AkbariMehrabad 2
1 PhD student in management, business department, industrial management organization, Semnan, Iran
2 PhD student in management, business department, industrial management organization, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today, the discussion of the characteristics of proper management and its tremendous effects on the performance of employees in public and private companies can be clearly seen, and recently new styles of management have been proposed that can be very effective in implementing strategies and pursuing the goals of the organization; This research examines how responsible management affects the sharing of creative ideas of employees by mediating organizational identity and moderating organizational culture in Sepehr KarAmadan Company. This model has been tested by analyzing the survey responses collected from 310 managers and employees of Sepehr KarAmadan Company with SPSS23 and Smart PLS3 software. The findings of the research show that responsible management has a positive effect on the sharing of creative ideas by employees, responsible management has a positive effect on organizational identity, organizational identity has a positive effect on the sharing of creative ideas by employees, organizational identity has a positive effect on responsible management on Sharing creative ideas of employees mediates, organizational culture conversely moderates the effect of responsible management on organizational identity. Responsible management has a favorable/constructive effect on the sharing of creative ideas in Sepehr KarAmadan Company. By modeling responsible management in their actions, managers may encourage people to come up with creative ideas for their organization. Organizational identity may act as a buffer between the influence of responsible management and the creative actions and beliefs of idea sharing employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsible management
  • sharing creative ideas
  • organizational identity
  • organizational culture
  • Sepehr KarAmadan Company