موضوعات = حسابداری
تاثیر سازمان‌دهی حسابرسی داخلی بر تاخیر گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22034/necsbm.2023.414357.1025

کریم ایمانی؛ عاطفه سعیدیان


The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 117-126

10.22034/necsbm.2023.404836.1013

حسن علیزاده؛ وجاهت رستگارمقدم

The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings