شناسائی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه‌های انسانی کارکنان بخش تعاون

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 26-43

10.22034/necsbm.2023.399104.1026

مسعود قمیان؛ فاطمه موسوی مقدم؛ علیرضا قمیان؛ عاطفه قمیان


Product Market Competition and Companies' Investment

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 105-116

10.22034/necsbm.2024.431120.1036

علی ابراهیمی؛ لیلا ریحان زاده


The effect of managerial stock ownership on the relationship between internal control weaknesses with auditor changes and audit quality

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 21-32

10.22034/necsbm.2023.171697

سید محمود موسوی شیری؛ محمد حسین پور؛ سحر شاه غلامی


Analysing the moderating effect of managerial ability on the relationship between earnings management and cost stickiness: A panel data approach

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 56-65

10.22034/necsbm.2023.395990.1003

حمیدرضا غلام نیاروشن؛ کورش نعمت نژاد؛ کورش کردی


بررسی رابطه بین فسادادراک شده و رفتار حسابرسان با تاکید بر نقش نوع صنعت

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 80-93

10.22034/necsbm.2023.399195.1007

قدرت‌اله برزگر؛ غفور شریف زاده؛ طوبی حقیقت


The Impact of Board Stability on Investment Efficiency and Excess Cash Holdings

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 117-126

10.22034/necsbm.2023.404836.1013

حسن علیزاده؛ وجاهت رستگارمقدم


تاثیر رضایت شغلی بر گردش حسابرسان داخلی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 137-152

10.22034/necsbm.2024.435982.1040

سمیه غیاثی قروه؛ زهرا لشگری